USŁUGI KSIĘGOWE

doradztwo księgowe – tworzenie polityki rachunkowości oraz wymaganych prawem regulacji wewnętrznych księgi […]

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów o pracę nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów […]