ZAKŁADANIE, REJESTRACJA I LIKWIDACJA FIRM

  • doradztwo przy wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa
  • przygotowanie projektu umowy spółki lub analiza prawna umowy spółki
  • postępowanie rejestracyjne przed KRS
  • opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, jak regulaminy, czy powoływanie i przekształcanie organów spółek