OFERTA

Biuro Księgowo- Rachunkowe STORNO tworzy grupa specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje i wieloletnią praktykę. Dzięki temu oferujemy sprawną obsługę zapewniającą odpowiedź na indywidualne potrzeby i oczekiwania naszych Klientów.

Podejmując współpracę z naszym zespołem, mogą Państwo liczyć na pełen profesjonalizm i odpowiedzialność w powierzonych nam zadaniach.

 • ZAKŁADANIE, REJESTRACJA I LIKWIDACJA FIRM
  • doradztwo przy wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa
  • przygotowanie projektu umowy spółki lub analiza prawna umowy spółki
  • postępowanie rejestracyjne przed KRS
  • opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, jak regulaminy, czy powoływanie i przekształcanie organów spółek
 • USŁUGI KSIĘGOWE
  • doradztwo księgowe – tworzenie polityki rachunkowości oraz wymaganych prawem regulacji wewnętrznych
  • księgi rachunkowe
  • podatkowe książki przychodów i rozchodów
  • ewidencje ryczałtowe
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT dla podmiotów będących podatnikami VAT
  • kalkulacja miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatku dochodowego w zależności od wybranej formy opodatkowania
  • sporządzanie rocznych deklaracji CIT i PIT
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilanse, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe) raz w roku lub na każde życzenie Klienta
  • wsparcie w przypadku kontroli oraz w kontaktach z US, ZUS i audytorem
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
  • nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów o pracę
  • nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
  • rozliczanie czasu pracy pracowników
  • przygotowanie listy płac
  • rozliczenia właścicieli oraz pracowników z ZUS, PFRON, FP, FGŚP
  • rozporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników i innych dokumentów – związanych z zatrudnieniem
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
  • doradztwo kadrowo-płacowe
  • tworzenie regulacji wewnętrznych jak regulamin pracy, wynagradzania, ZFSŚ
 • USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE
  • doradztwo w wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji jak kredyt, leasing, pożyczka, faktoring, dotacje
  • zastępstwo w kontaktach z instytucjami finansowymi
  • przygotowywanie dokumentacji kredytowej i leasingowej
  • doradztwo w zakresie ubezpieczenia majątku firmy
  • ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
  • doradztwo w uzyskaniu gwarancji przetargowych
  • ubezpieczenia komunikacyjne, w tym flotowe
 • DORADZTWO I KONSULTACJE PRAWNE
  • obsługa prawna w zakresie związanym z prawem spółek handlowych
  • obsługa prawna w zakresie prawa pracy