CENNIK

Wycenę usług świadczonych przez nasz zespół ustalamy bezpośrednio z Klientem, biorąc pod uwagę odmienną specyfikę każdej firmy. Wpływ na ostateczną wycenę naszej obsługi mają przede wszystkim:

  • forma prawna
  • rodzaj prowadzonej działalności
  • ilość oraz rodzaj dokumentów źródłowych
  • stopień szczegółowości danych, oczekiwanych przez Klienta w każdym miesiącu lub innym okresie sprawozdawczym.

Chcemy zagwarantować naszym Klientom przejrzyste warunki oraz poczucie stabilności regulowania opłat za świadczone usługi rachunkowe. Dlatego też zdecydowaliśmy się na pobieranie miesięcznej, zryczałtowanej odpłatności za realizowane przez nas działania.