USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

  • nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów o pracę
  • nawiązywanie, zmiany i rozwiązywanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
  • rozliczanie czasu pracy pracowników
  • przygotowanie listy płac
  • rozliczenia właścicieli oraz pracowników z ZUS, PFRON, FP, FGŚP
  • rozporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników i innych dokumentów – związanych z zatrudnieniem
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych
  • doradztwo kadrowo-płacowe
  • tworzenie regulacji wewnętrznych jak regulamin pracy, wynagradzania, ZFSŚ