USŁUGI KSIĘGOWE

 • doradztwo księgowe – tworzenie polityki rachunkowości oraz wymaganych prawem regulacji wewnętrznych
 • księgi rachunkowe
 • podatkowe książki przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie deklaracji VAT dla podmiotów będących podatnikami VAT
 • kalkulacja miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatku dochodowego w zależności od wybranej formy opodatkowania
 • sporządzanie rocznych deklaracji CIT i PIT
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilanse, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe) raz w roku lub na każde życzenie Klienta
 • wsparcie w przypadku kontroli oraz w kontaktach z US, ZUS i audytorem
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS