Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES NA BLOGU INTERNETOWYM WWW.STORNO.COM.PL

Definicje użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

a) Administrator – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną pod nazwą Storno.com.pl
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.storno.com.pl przez Administratora,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.) Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki Cookies) Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies.

Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.
Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym obsługę przyjmowania plików Cookies, jak również powtórnie ją włączyć. Użytkownik również za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej przeglądarce internetowej może przeglądać pliki Cookies. Szczegółowy sposób zmiany ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w zasobach internetowych lub w inny sposób wskazany przez producenta przeglądarki.

Pliki Cookies mają swój okres ważności (Rodzaj). Pliki Cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym.

Pliki Cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer.

Pliki Cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy:
1) pliki Cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies konieczne),
2) pozostałe pliki Cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.

Poniżej zestawienie plików Cookies stosowanych w ramach Serwisu: PHPSESSID Sesyjne konieczny Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do sprawdzenie czy odwiedzający nie jest automatycznym skrytpem wypełniającym formularz. __utmz (Google Analytics) Ten plik cookie przechowuje typ polecenia stosowany przez użytkownika, by uzyskać dostęp do naszej strony, przy użyciu metody bezpośredniej, linku, wyszukiwania internetowego lub takiej kampanii, jak ogłoszenie lub link wysłany pocztą elektroniczną. Jest on stosowany do
obliczania ruchu wyszukiwarki, kampanii reklamowych oraz nawigacji w ramach naszej strony. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę. Kod Google Analytics zaimplementowano również w w kontekście raportów demograficznych. Pozostałe informacje, co do których Serwis uzyskuje dostęp Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego to Użytkownik uszykuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Serwer pobiera również informacje o:
1) czasie nadejścia zapytania,
2) czasie wysłania odpowiedzi,
3) nazwie stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
4) informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
5) adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.