Jednolity plik kontrolny niemal dla każdego przedsiębiorcy

Jednolity plik kontrolny - Strono biuro rachunkowe Wrocław

Czy wiedzieliście, że obowiązek składania jednolitych plików kontrolnych do prowadzonej dla celów VAT ewidencji istnieje od 1 lipca 2016 roku dla dużych przedsiębiorstw, a od tego roku dotyczy także pozostałych przedsiębiorstw wyłączając te mikro? Po takim okresie możemy sobie pozwolić na krótkie podsumowanie funkcjonowania JPK.

Większość polskich programów księgowych daje możliwość wygenerowania pliku JPK bez większych problemów. Kluczowym warunkiem, aby pliki nie sprawiały dużych problemów jest poprawne skonfigurowanie programu księgowego. Tym samym już na etapie rejestracji faktury w systemie księgowym należy pamiętać o dokładnym uzupełnieniu wszystkich danych.

Warto sprawdzić, czy:
– wszyscy kontrahenci mają wpisane numery NIP, adresy, pełne nazwy;
– wszystkie faktury mają poprawny numer dokumentu, Minister Finansów zaznacza, że powinien to być numer faktury, a nie numer systemowy;
– wypełnione są wszystkie pozycje w ewidencji, tj. kwota netto, VAT. Plik nie dopuszcza, aby dokument miał samą kwotę VAT, bez kwoty netto.
– po wydrukowaniu rejestrów VAT – wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednich rejestrach.
Już po wygenerowaniu pliku z systemu księgowego warto go sprawdzić używając oprogramowania dostępnego na rynku. Niektóre programy dają możliwość wydrukowania pliku w formie deklaracji, co ułatwia kontrolę, czy na pewno wszystkie dokumenty zostały odpowiednio przyporządkowane do pozycji w deklaracji VAT.

Należy pamiętać, aby przed wysłaniem do Ministerstwa sprawdzić, czy Jednolity plik kontrolny jest zgodny z deklaracją VAT.

Źródło: www.bosetti-blog.pl