Biuro Księgowo-Rachunkowe STORNO Sp. z o.o.

Bosetti Group

Home  >>  Bosetti Group

Bosetti Group


Storno Sp. z o.o. wchodzi w skład Bosetti Group, nowoczesnej firmy konsultingowej, stworzonej specjalnie na potrzeby polskich i zagranicznych, szczególnie włoskich, przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski.

Działalność Bosetti Group koncentruje się na przemyśle, zwłaszcza na branżach: AGD, motoryzacyjnej i mechanicznej i specjalizuje się w kompleksowej realizacja procesu inwestycyjnego w Polsce.

Wizytówką grupy są liczby. W ciągu 20 lat działalności, zaufało nam ponad 100 Klientów. Roczne obroty stałych Klientów przekraczają 2 miliardy złotych, przy zatrudnieniu ponad 4 000 osób.

Dla 70 firm zrealizowaliśmy kompleksowe projekty inwestycyjne, poczynając od pozyskania dofinansowania na inwestycję, znalezienia terenu, poprzez współpracę z pracownią architektoniczną, firmą budowlaną, czy poszukiwanie personelu.

Nasz stale rozwijający się zespół liczy ponad 50 polskich i włoskich specjalistów, są to m.in. doradcy biznesowi, konsultanci, prawnicy, ekonomiści, księgowi, kontrolerzy finansowi, audytorzy.

Usługi Bosetti Group

USŁUGI KONSULTINGOWE


• doradztwo inwestycyjne
• doradztwo finansowe
• inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE)
• wsparcie zagranicznych firm wchodzących na rynek polski
• doradztwo w zakresie ubezpieczeń

DORADZTWO FINANSOWE


• prowadzenie księgowości spółek oraz działalności gospodarczej
• audyt w obszarze rachunkowości i finansów
• doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania (kredyty, leasingi, gwarancje bankowe)

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ


• doradztwo w zakresie dotacji unijnych i realizacji projektów
• pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji w Polsce
• badania i analizy ekonomiczne i finansowe

DORADZTWO PRAWNE


• analizy prawne
• obsługa prawna projektów inwestycyjnych
• opracowywanie wszelkiego rodzaju umów i dokumentów
• reprezentacja Klienta w czasie negocjacji, spotkań i rozmów
• reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji rządowej i samorządowej
• udzielanie porad prawnych
• windykacja należności
• opiniowanie umów handlowych
• mediacja gospodarcza i w sprawach cywilnych również ta prowadzona przez mediatora sądowego

OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PRAWEM SPÓŁEK HANDLOWYCH


• tworzenie i przekształcanie spółek handlowych, postępowanie rejestracyjne przed KRS, likwidacje,
• analiza prawna umowy spółki,
• opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, tworzenie i zmiany umów, regulaminów, powoływanie i przekształcanie organów spółek, przygotowanie projektów protokołów i uchwał, (dotyczących sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium, powołania i odwołania członków Zarządu, wypłaty dywidend, zgody na zbycie/ nabycie udziałów czy nieruchomości, zmiany umowy spółki itd.)
• udzielanie porad prawnych w zakresie problemów powstałych na tle funkcjonowania organów spółek handlowych, związanych między innymi z uchylaniem uchwał, itp.
• pełna obsługa w zakresie zgłaszania do KRP zmian związanych z funkcjonowaniem w obrocie gospodarczym spółek prawa handlowego,
• przeprowadzanie procesów związanych z łączeniem się oraz podziałami spółek prawa handlowego, przy zastosowaniu wszelkich prawnie dopuszczalnych rozwiązań