Biuro Księgowo-Rachunkowe STORNO Sp. z o.o.

Cennik

Home  >>  Cennik

Wycenę usług świadczonych przez nasz zespół ustalamy bezpośrednio z Klientem, biorąc pod uwagę odmienną specyfikę każdej firmy. Wpływ na ostateczną wycenę naszej obsługi mają przede wszystkim:

• forma prawna
• rodzaj prowadzonej działalności
• ilość oraz rodzaj dokumentów źródłowych
• stopień szczegółowości danych, oczekiwanych przez Klienta w każdym miesiącu lub innym okresie sprawozdawczym

Chcemy zagwarantować naszym Klientom przejrzyste warunki oraz poczucie stabilności regulowania opłat za świadczone usługi rachunkowe. Dlatego też zdecydowaliśmy się na pobieranie miesięcznej, zryczałtowanej odpłatności za realizowane przez nas działania, a przykładowy cennik prezentuje się następująco:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych – od 500,00 netto
• podatkowej księgi przychodów i rozchodów – od 150,00 netto
• rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego – od 100,00 netto
• prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej obejmującej kadry i płace oraz obsługę ZUS-owską – od 35,00 złotych netto za jednego pracownika

Oferty specjalne
Ze specjalnych rabatów w pierwszych miesiącach współpracy z biurem mogą skorzystać nasi nowi Klienci.
Wszystkim Klientom zapewniamy bezpłatne sporządzenie rocznego zeznania podatkowego. Oferta ta dotyczy zarówno właścicieli, jaki pracowników tych firm.